مبارزه بیولوژیکی با ریزگرد های نمکی

در حال حاضر به دلیل وجود رطوبت در خاک اطراف دریاچه، زمینه برای بروز طوفان های گرد و غبار در مقیاس وسیع فراهم نشده اما مشاهدات میدانی خبر از بروز گرد و غبار در مقیاس محلی و به صورت جریان های سیکلونی در روستاها می دهد که موجب از بین رفتن رنگ خودروها و درب و پنجره ساختمان ها، خشک شدن درختان میوه، سوزش چشم، ریزش مو و افزایش حساسیت شده است.

تولید بوته های خاص بیابان زدائی

گیاهان شورپسند را می‌توان برای مهار بیابان به کار برد گیاهان شورپسند گیاهانی هستند که می‌توانند با آب دریا و دیگر آب‌ها و خاک‌های شور هم‌زیستی کنند و نمک اضافی موجود در خاک را کاهش دهند همچنین می‌توان از آب دریا برای آبیاری آنها استفاده کرد. با توجه به منابع سرشار آب دریا این گیاهان کمک بسیار خوبی برای مهار بیابان و بیابان زدایی هستند.

تهیه کود و سم و بوته های خاص وبذر

این کود که از پسماندهای خانگی و غذایی تولید می‌شود یکی از عالی‌ترین کودها برای مصارف کشاورزی به‌شمار می‌رود که تولیدکنندگان گل و گیاه نیز امکان استفاده از این کود را نیز دارند . منیزیوم و فسفات موجود در این کود سبب آبرفتی شدن خاک‌های کشاورزی و جذب سریع تر مواد مغذی درون خاک می‌شود.

 • 1آنالیز منطقه
 • 2قطعه بندی
 • 3کاشت گیاهان
 • 4نگهداری
 • 1آنالیز منطقه
 • 2چاله بندی
 • 3کاشت با فاصله
 • 1آنالیز ابتدایی
 • 2انتخاب منطقه های کاشت
 • 1نمونه ای منقطه بیابانی
 • 1شروع از باطلاق